Gói Trọn Niềm Tin

SẢN PHẨM

 Film cách nhiệt An Toàn 3M
Film cách nhiệt An Toàn 3M

Tính năng - Kết cấu từ những màng phim nhựa rất mỏng (micro-film) nhưng được kết hợp với một hệ thống chất kết dính bậc nhất thế ...

Chi tiết
 Bình tích điện UPS
Bình tích điện UPS

Bình tích điện UPS - Bộ lưu điện cửa cuốn (UPS) cung cấp điện năng cho Motor cửa cuốn trong suốt quá trình mất điện. Bao gồm : - UPS ...

Chi tiết
 Hộp Inox
Hộp Inox

Hộp Inox

Chi tiết
 Công tắc tường
Công tắc tường

Công tắc tường

Chi tiết
 Còi báo động
Còi báo động

Còi báo động

Chi tiết
 Khóa ngang
Khóa ngang

Khóa ngang

Chi tiết
 Chốt cài ray di động
Chốt cài ray di động

Chốt cài ray di động

Chi tiết
 Cửa nhựa Lõi thép uPVC
Cửa nhựa Lõi thép uPVC

Nội dung đang được cập nhật, Quý khách hàng vui lòng xem những nội dung khác.

Chi tiết
 VÁCH NGĂN KÍNH
VÁCH NGĂN KÍNH

- Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và các công ...

Chi tiết
 CỬA TRANG TRÍ
CỬA TRANG TRÍ

Cửa trang trí - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và ...

Chi tiết
 CỬA SỔ MỞ QUAY
CỬA SỔ MỞ QUAY

Cửa sổ mở - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và các ...

Chi tiết
 CỬA SỔ MỞ LÙA
CỬA SỔ MỞ LÙA

 Cửa sổ lùa - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và ...

Chi tiết
 CỬA SỔ MỞ HẤT
CỬA SỔ MỞ HẤT

Cửa sổ bật hệ 38 - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và ...

Chi tiết
 CỬA ĐI MỞ LÙA
CỬA ĐI MỞ LÙA

Cửa đi lùa hệ 76 - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXKK 002
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXKK 002

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXKK 001
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXKK 001

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXHG 002
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXHG 002

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXHG 001
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXHG 001

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP CN USA JXCC 004
CỬA CỔNG XẾP CN USA JXCC 004

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 005
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 005

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 003.
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 003.

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 002
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 002

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 001
CỬA CỔNG XẾP HỢP KIM NHÔM CN USA JXCC 001

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 011
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 011

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 010
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 010

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 009
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 009

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 008
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 008

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 007
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 007

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 006
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 006

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 005
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 005

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 004
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 004

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 003
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 003

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 002
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 002

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 001
CỬA CỔNG XẾP INOX CN USA JXWS 001

CỬA CỔNG XẾP CN USA - Cửa cổng xếp sử dụng vật liệu bằng Inox, hợp kim nhôm. - Có thể đóng mở bằng tay hoặc motor. - Chiều cao (H), chiều ...

Chi tiết
 CỬA ĐI MỞ QUAY
CỬA ĐI MỞ QUAY

Cửa đi mở - Cửa nhôm kính là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế của một căn nhà hiện đại và các ...

Chi tiết
 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY CN HÀN QUỐC
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY CN HÀN QUỐC

Cửa thép chống cháy công nghệ Hàn Quốc - Mang tính thẩm mỹ cao, an toàn. - Kích thước chuẩn của cửa: N x C = 1000(mm) x ...

Chi tiết
 CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM08
CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM08

CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM08 Đặc điểm vượt trội cửa Cửa kéo CN Đài Loan so với cửa kéo truyền thống:  - Toàn ...

Chi tiết
 CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM07
CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM07

CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM07 Đặc điểm vượt trội cửa Cửa kéo CN Đài Loan so với cửa kéo truyền thống:  - Toàn ...

Chi tiết
 CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM06
CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM06

CỬA KÉO CN ĐÀI LOAN MẪU HM06 Đặc điểm vượt trội cửa Cửa kéo CN Đài Loan so với cửa kéo truyền ...

Chi tiết
Hỗ Trợ Trực Tuyến

0903808026

028 3991 3438